หน้าแรกหน้าแรก
หน้าแรก
ข่าวสารและกิจกรรมข่าวสารและกิจกรรม
ประชุมวิชาการ
บทความวิชาการบทความวิชาการ
ติดต่อสมาคม
นางสุขใจ พนิชศักดิ์พัฒนา
อดีตนายกสมาคม

สารจากนายกสมาคม
ประวัติความเป็นมา
ข้อบังคับ/วัตถุประสงค์
กรรมการบริหารสมาคม
สมาชิกสมาคม
สมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก   |   ลืมรหัสผ่าน
ประวัติความเป็นมา
     สมาคมรังสีการแพทย์แห่งประเทศไทย ถือกำเนิดมาจากการรวมตัวของสถาบันการศึกษา 5 สถาบัน
ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียนรังสีเทคนิครามาธิบดี โรงเรียนรังสีเทคนิคสภากาชาดไทย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงเรียนรังสีเทคนิคศิริราช โรงเรียนรังสีเทคนิคสงขลานครินทร์ และโรงเรียนรังสีการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2531 ที่ประชุมประกอบด้วยตัวแทนจากสถาบันต่างๆ ดังนี้


 
​1. นางสุขใจ  พนิชศักดิ์พัฒนา ​สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
2. นายธีระ  จิรนันทนากร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
3. นางสาวศิริวรรณ  หิรัญญศิริพงศ์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
4. นายวิเชียร  บุญเจริญ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
5. นางสาวปราณี  โชชัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
6. นายอนันต์  กสิบุตร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
7. นายเจตน์  พรหมเจริญ โรงพยาบาลสงฆ์
8. นายจอมพล  เพ็ชรชาลี โรงเรียนรังสีการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
9. พ.ต.ท.(ญ) ดาราทิพย์  กรแพทย์ โรงพยาบาลตำรวจ
10. นางจรินทร์  มีมินทร์ โรงพยาบาลประสาท
11. นายพงษ์ศักดิ์  แสงครุฑ โรงพยาบาลศิริราช
12. นายปรารถนา  ประเสริฐ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสสงขลานครินทร์
13. นางสาวราณี  รักสัตย์ โรงพยาบาลหาดใหญ๋


     ที่ประชุมมีมติให้จัดตั้งสมาคมวิชาชีพขึ้น เรียกว่า “สมาคมรังสีการแพทย์แห่งประเทศไทย
” โดยมอบหมายให้ นางสุขใจ  พนิชศักดิ์พัฒนา เป็นผู้ดำเนินการขอจัดตั้งสมาคม เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2533
ทะเบียนสมาคมเลขที่ จ. 3004 และในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2538 โดยนางสุขใจ  พนิชศักดิ์พัฒนา นายกสมาคม
ได้ดำเนินการขอแก้ไขและเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคมใหม่ให้ครอบคุลมและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

 

 

© copyright , 2013. Engine by MakeReadyWeb.com All rights reserved.