หน้าแรกหน้าแรก
หน้าแรก
ข่าวสารและกิจกรรมข่าวสารและกิจกรรม
ประชุมวิชาการ
บทความวิชาการบทความวิชาการ
ติดต่อสมาคม
สารจากนายกสมาคม
ประวัติความเป็นมา
ข้อบังคับ/วัตถุประสงค์
กรรมการบริหารสมาคม
สมาชิกสมาคม
สมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก   |   ลืมรหัสผ่าน
ข้อบังคับ/วัตถุประสงค์
  

ชื่อ เครื่องหมาย และสถานที่

ข้อที่ 1    สมาคมนี้มีชื่อว่า “สมาคมรังสีการแพทย์แห่งปะเทศไทย”      
             (The Society of medical Radiography Technology of Thailand)
             ใช้ชื่อย่อว่า สรพท. (SMRT)

ข้อที่ 2    เครื่องหมายของสมาคม

                                                                               

วัตถุประสงค์

 
 
1. เพื่อพัฒนาการศึกษารังสีการแพทย์ในประเทศไทย

2. เพื่อส่งเสริมทางด้านวิชาการและการวิจัยทางรังสีการแพทย์

3. เป็นศูนย์ประสานงานในการประชุมวิชาการ ให้การศึกษา และฝึกอบรมเกี่ยวกับวิชารังสีการแพทย์ และวิชาการสร้างภาพเพื่อการวินิจฉัยทางการแพทย์

4. เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข่าวสาร ความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ และเทคนิคใหม่ๆ ในวิชารังสีการแพทย์สาขาต่างๆ ในประเทศและต่างประเทศ

5. ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและการวิจัย ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ วารสารและข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับรังสีการแพทย์ ในหนังสือและสิ่งพิมพ์

6. เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและความสามัคคีในกลุ่มวิชาชีพเดียวกัน

7. ร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ ในกิจการกุศล ทั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

8. ไม่มีนโยบายหรือเจตนาจะตั้งโต๊ะบิลเลียดเพื่อเล่นการพนัน พนันเอาทรัพย์แต่อย่างใด

9. ไม่มีเจตนาหาผลกำไรแบ่งปันแต่อย่างใด


 

 

© copyright , 2013. Engine by MakeReadyWeb.com All rights reserved.