หน้าแรกหน้าแรก
หน้าแรก
ข่าวสารและกิจกรรมข่าวสารและกิจกรรม
ประชุมวิชาการ
บทความวิชาการบทความวิชาการ
ติดต่อสมาคม
สารจากนายกสมาคม
ประวัติความเป็นมา
ข้อบังคับ/วัตถุประสงค์
กรรมการบริหารสมาคม
สมาชิกสมาคม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
คลิกเพื่อชม สรุปสาระสำคัญ "พระราชบัญญัติการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐"
ที่มา www.youtube.com
 
พบกับเรื่องนี้อีกครั้งที่อุดรธานี กับสมาคมรังสีการแพทย์แห่งประเทศไทย
 

© copyright , 2013. Engine by MakeReadyWeb.com All rights reserved.